NaslovnicaDownload
Advertisement
    croJoomla - Joomla na hrvatskom


Modul: Nasumična Slika Ispis E-mail
Prijevod: Tanja   
Modul Nasumična Slika prikazuje nasumično odabranu sliku iz odabrane mape/direktorija vaših stranica.

Tipe: mod_random_image

The Footer Modul prikazuje Joomla Copyright informacije na dnu web stranice.


Tip: mod_footer

Detalji

Naslov: Upišite ili uredite 'Naslov' koji će se prikazivati na vašim stranicama.

Pozicija: Odredite da li će se naslov modula prikazivati na stranicama.

Redoslijed: Sa padajućeg popisa odaberite mjesto na kojem će se modul nalaziti u odnosu na druge module koji se prikazuju na istoj poziciji.

Pristupni Nivo: Odredite tko će imati pristup modulu (Public, Registered ili Special).

Objavljeno: Odaberite da li će se modul objaviti na stranicama, na poziciji koju ste odabrali (pozicija su određene vašim predloškom).

ID: Ovo je ID broj kojeg modulu dodijeljuje Joomla sistem.

Odabir Stranica

Odredite na kojim će se stranicama modul prikazivati.


Parametri:

Tip Slike: Upišite tipove slika koje će se prikazivati, npr. jpg, png, gif, itd. Standardni tip slike je jpg.

Direktorij: Upišite putanju do mape/dorektorija u kojem se nalaze slike koje će se prikazivati (relativna putanja u odnosu na glavni direktorij vaših stranica). Na primjer, ako se slike nalaze u http://www.joomla.org/images/random onda upišite "images/random". Mapa/direktorij mora već postojati, ovaj modul neće ga kreirati za vas. Osim toga, u mapi/direktoriju mora postojati barem jedna slika.

Link: Upišite URL na kojeg će se korisnik preusmjeriti nakon što klikne na nasumičnu sliku (npr. http://www.joomla.org).

Širina (px): Upišite širinu (u pixelima) prikazivanja nasumične slike. Sve slike prikazivati će se u ovoj širini.

Visina (px): Upišite visinu (u pixelima) u kojoj će se prikazivati nasumična slika. Sve slike prikazivati će se u toj visini.

NAPOMENA: Određivanjem visine i širine može doći do neželjenih rezultata, naročito ako postoji velika razlika između određenih širina i visina, i originalne visine i širine slike, pogotovo ako širina i visina nisu proporcionalno određene.

CSS Sufiks Modula: Upišite CSS sufiks za ovaj modul. Ovaj sufiks mora postojati u CSS datoteki predloška, a omogućava prikazivanje modula na poseban način, neovisno od standardnog predloška.

Zadnja Promjena ( nedjelja, 09 srpnja 2006 )
 
Početak
Tražilica
Administracija Joomla 1.0.x
Pretraživanje
Login za Prevoditelje

Zaboravili ste šifru?