NaslovnicaDownload
Advertisement
    croJoomla - Joomla na hrvatskom


Upravljanje Sekcijama Ispis E-mail
Prijevod: Tanja   

--

Ova stranica prikazuje popis sekcija koje su definirane na vašim stranicama.

Ikone Alata:
Na bilo koju ikonu možete kliknuti nakon što označite kućicu pored izabrane sekcije.

Objavljeno i Neobjavljeno : Ovo su iste funkcije kao funkcija "Objavljeno" u nazivu stupaca. Možete označiti više kućica.

Novo : Kreiranje nove sekcije.

Uredi : Uređivanje parametara postojeće sekcije.

Kopiraj : Otvara novi prozor "Kopiranje Sekcije" u kojem možete kopirati određenu sekciju i sve njene sadržaje u novu sekciju. Na ovaj će te način kopirati izlistane Kategorije i sve njihove sadržaje (također izlistane) u novo-kreiranu sekciju.

Izbriši: Omogućava brisanje izabrane sekcije. Pojaviti će se upozorenje koje traži da potvrdite svoj izbor sekcije za brisanje. Brisanje nije moguće ako sekcija sadrži elemente sadržaja. Za takvu sekciju, prvo morate izbrisati sve elemente sadržaja koje ona sadrži.


Stupci:
Sekcija: Ovo je naziv sekcije. Kliknite na naziv sekcije za uređivanje njenih parametara. Ikona lokota pored naziva sekcije označava da je uređivanje onemogućeno, kliknite na njen naziv da bi ste omogućili uređivanje.

Objavljeno: Da li je sekcija objavljena ili ne. Kliknite na ikonu za promjenu statusa.

Presloži : Prikazuje poredak sekcija na vašem popisu. Kliknite na strelice za premještanje sekcija gore ili dolje.

Redoslijed : Prikazuje redoslijed sekcija na popisu. Možete ga promijeniti tako što će te urediti dva broja i kliknuti na "Spremi Redoslijed" ikonu pored naziva stupca "Redoslijed".
Napomena: novi redoslijed odraziti će se na popis sekcija na stranicama za posjetitelje.

Pristup: Nivo pristupa za korisnike.

ID Sekcije: ID sekcije definiran u bazi podataka.

# Kategorije: Broj kategorija unutar pojedine sekcije.

# Aktivnih: Broj objavljenih sadržaja za sekciju.

#Smeće: Broj sadržaja koji pripadaju sekciji a koji su trenutno u Smeću.

Zadnja Promjena ( srijeda, 03 svibnja 2006 )
 
Početak
Tražilica
Administracija Joomla 1.0.x
Pretraživanje
Login za Prevoditelje

Zaboravili ste šifru?