NaslovnicaDownload
Advertisement
    croJoomla - Joomla na hrvatskom


Moduli: Dodavanje/Novo Ispis E-mail
Prijevod: Tanja   
User modul je standardni modul kojeg kreirate kada kliknete na ikonu 'Novo' u Modulima.
Ovaj modul možete koristiti da prikažete Sadržaj (ovaj sadržaj nema veze sa Sekcijama, Kategorijama ili Statičnim Sadržajima).

Tip: mod_user

Detalji:
Naslov: Upišite ili uredite naslov modula, kako će se prikazivati u Front-endu ili Back-endu vaših stranica.

Prikaži naslov: Odaberite da li želite da se naslov prikazuje ili ne prikazuje u Front-endu ili Back-endu vaših stranica.

Pozicija: Odaberite poziciju na kojoj želite da se prikazuje ovaj modul. Poziciju određuju pozicije dostupne u vašem predlošku.

Redoslijed: Odaberite redoslijed tj. na kojem će se mjestu ovaj modul nalaziti u odonosu na druge module koji se nalaze na toj istoj poziciji u vašem predlošku.

Pristupni Nivo: Odaberite tko može vidjeti ovaj modul (Public, Registered ili Special).

Objavljeno: Odaberite da li će sadržaj modula biti prikazan u Front-endu vaših stranica (ako je odabrana pozicija dostupna u vašem predlošku).

ID: Ovo je ID broj za ovaj modul. Njega automatski dodijeljuje Joomla sistem nakon što je modul spremljen.

Odabir stranica: Odaberite na kojim stranicama će se prikazivati ovaj modul.


Parametri:

CSS Sufiks Modula: Dodajte sufiks, ako treba, koji će se primjenjivati za CSS klasu ovog modula (table.moduletable) kako bi ste mogli posebno uređivati njegov stil.

Uključi Cache: Odaberite da li će se vršiti ili ne cache sadržaja ovog modula.


Sadržaj novog modula: Ovdje možete upisati bilo koji tekst ili kod čiji rezultat želite prikazivati u modulu, bilo gdje na vašim stranicama.
NAPOMENA: Ovom se sadržaju ne može pristupiti putem stavke izbornika.

Zadnja Promjena ( utorak, 13 lipnja 2006 )
 
Početak
Tražilica
Administracija Joomla 1.0.x
Pretraživanje
Login za Prevoditelje

Zaboravili ste šifru?