NaslovnicaDownload
Advertisement
    croJoomla - Joomla na hrvatskom


Modul: Main Menu i drugi izbornici Ispis E-mail
Prijevod: Tanja   

Modul Main Menu prikazuje Main Menu (standardni naziv*). To je primjer modula mod_mainmenu (koji se temelji na nazivu Glavni Izbornik 'mainmenu' koji je definiran u Upravljanju Izbornicima).

Tip: mod_mainmenu

Dozvoljeno je više kopija ovog modula, (na primjer, User Menu, Other Menu ili Top Menu koje Joomla automatski instalira). Svaki mod_mainmenu koristi sprecifično Menu Name/Naziv Izbornika i ima svoje Menu Items/Izborničke Stavke.  Da bi ste kreirali novu kopiju mod_mainmenu, kliknite na kružić pored naziva i zatim na ikonu "Kopiraj" na alatnoj traci.  Kreirati će se identičan mainmenu modul sa novim nazivom.  Zatim ga možete preimenovati, promjeniti njegove izborničke stavke i urediti parametre.

Pomoć: Korisnički Izbornik


Detalji:

Naslov: Upišite naslov modula kako će se prikazivati u Front-endu vaših stranica.

Prikaži naslov: Odaberite da li će se u Front-endu vaših stranica prikazivati naslov modula.

Pozicija: Odaberite na kojoj od dostupnih pozicija će se prikazivati modul u Front-endu vaših stranica.

Redoslijed: Odaberite na kojem mjestu će se nalaziti ovaj modul, u odnosu na druge module koji se nalaze na istoj poziciju u Front-endu vaših stranica.

Pristupni nivo: Odaberite koji korisnici će moći vidjeti ovaj modul (Public, Registered ili Special).

Objavljeno: Odaberite da li će sadržaj modula biti objavljen u Front-endu vaših stranica (ako je odabrana pozicija dostupna u vašem predlošku).

ID: Ovo je ID modula kojeg mu automatski dodijeljuje Joomla sistem nakon što je modul spremljen.

Odabir stranica: Odaberite na kojim stranicama će se modul prikazivati u Front-endu vaših stranica.


Parametri:

CSS Sufiks Izbornika: Upišite (ako vam treba) sufiks koji će se primjenjivati za CSS klasu stavki izbornika (mainlevel i sublevel).

CSS Sufiks Modula: Upišite (ako vam treba) sufiks koji će se primjenjivati za CSS klasu (table.moduletable). Ovo vam omogućava posebno uređivanje stila modula.

Izbornik: Upišite ime izbornika kao definirano u Upravljanju Izbornicima. Ovaj izbornik sadrži izborničke stavke koje će se prikazivati na vašim stranicama.

Stil Izbornika: Postoje tri stila izbornika koji dolaze sa Joomlom (Okomito, Vodoravno, Lista).

  • Okomiti izbornik prikazuje svoje izborničke stavke okomito, u tablici. Može prikazivati pod-izborničke stavke, ako to želite. One se prikazuju sa uvučenim retkom/indentom.
  • Vodoravni izbornik prikazuje samo izborničke stavke na prvom/najvišem nivou (ne prikazuje pod-izborničke stavke), u vodoravnoj tablici, izborničke stavke odijeljene su (ako to želite) razdjelnikom kojeg definirate ispod.
  • Lista je vrsta izbornika koji se prikazuje u formatu popisa (<li> tagovi). Ovisno o CSS, može se prikazivati vodoravno ili okomito. Ne prikazuje pod-izborničke stavke.

Uključi Cache: Odaberite ili ne odaberite cache sadržaja ovog modula.

Izborničke ikone: Odaberite da li prikazati ili sakriti izborničke ikone koje ste specificirali za vaše izborničke stavke.

Položaj ikona: Odaberite koje poravnanje ikona koristiti, ako ste ih odlučili prikazivati.

Uvijek otvoren: Odaberite da li trajno prikazivati pod-izborničke stavke koje ste definirali u Upravljanju izbornicima (samo za Okomiti izbornik).

Oznake nivoa: Odaberite koji sistem uvučenog retka koristiti. To može biti Nikakve, iz Predloška, Primarne Joomla Slike ili Iz Parametara Ispod "Oznaka 1 do 6. Ovo vam omogućava da odaberete specifičnu sliku za svaki nivo izbornika (slike moraju biti u mapi images/M_images da bi vam bile dostupne u ovom odabiru).

Razdjelnik: Odaberite znak koji će se koristiti kao razdjelnik u Vodoravnom izborniku. To je vrlo često "|" ili "-".

Završni razdjelnik: Odaberite znak koji će se koristiti kao razdjelnik na kraju izbornika.Zadnja Promjena ( utorak, 13 lipnja 2006 )
 
Početak
Tražilica
Administracija Joomla 1.0.x
Pretraživanje
Login za Prevoditelje

Zaboravili ste šifru?