Globalna Konfiguracija

Globalna Konfiguracija kontrolira sve najvažnije Joomla postavke. Promjene koje napravite u ovom prozoru, ažurirati će configuration.php datoteku. Da bi ste mogli uređivati svoju konfiguraciju, datoteka configuration.php mora biti writable tj. otvorena za izmjene.

Sa desne strane statusa mogućnosti izmjena configuration.php datoteke nalazi se kućica pored koje piše "Nakon Spremanja izmjena - Zaključaj configuration.php." Ako označite ovu kućicu, to će promjeniti dozvolu za configuration.php, ona više neće biti otvorena za izmjene nakon spremanja zadnjih izmjena. Kada završite konfiguraciju vaših stranica, bilo bi dobro da vašu configuration.php zatvorite za izmjene, iz sigurnosnih razloga.


Postavke

Stranice Neaktivne - Pomoću ovoga uključujete i isključujete Front-end vaših web stranica. Koristite ovu opciju ako vršite ažuriranje modula ili podataka, i ne želite da vaši posjetitelji imaju pristup stranicama dok ne dovršite ažuriranje. Nemojte zaboraviti promjeniti status objavljivanja nakon što ste završili sa izmjenama.

Obavijest o Neaktivnosti - Kada opciju Stranice Neaktivne označite sa Da, onda će se posjetiteljima umjesto vaših stranica prikazivati ova standardna poruka.   "This site is down for maintenance. Please check back again soon. (Ove stranice se ažuriraju. Posjetite nas ponovno ubrzo.)". Možete promjeniti ovaj tekst u tekst kojeg želite.

Obavijest o Sistemskoj Pogrešci - Ova poruka prikazati će se ako ne uspije početno spajanje sa bazom podataka.  Ovdje možete upisati što god želite. Predlažemo da upišete nešto prijateljski i sa izvinjenjem, putem čega će te obavijestiti posjetitelje da će vaše stranice ubrzo biti dostupne. Možete koristiti standardni HTML kod, na primjer, <br /> za novi red. Možda želite i dodati svoju e-mail adresu, tako da vaši posjetitelji mogu kontaktirati Sistemskog Administratora ili Webmastera.

Naziv sajta - Ova opcija vam omogućava da odredite naziv stranica, i samim time, sadržaj teksta u pretraživaču. Naziv stranica može biti prikazan i u vašem predlošku [Joomla_root/templates/template name/index.php], tako što će te umetnuti slijedeći kod tamo gdje želite da se pojavljuje taj naziv:

<?php echo $_CONFIG->SITENAME; ?>


Prikaz ne-Autoriziranih Linkova
- Ako omogućite ovu opciju, svi korisnici moći će vidjeti sadržaj kojemu inače ne bi imali pristup (tj. sadržaj kojemu mogu pristupiti samo 'Registrirani' ili 'Specijalni' korisnici). Kada je ova opcija onemogućena, oni će vidjeti samo sadržaj kojemu je pristup dozvoljen za 'Public (Javnost)'.  Stupanj pristupa sadržajima određuje se pod opcijom Objavljivanje u prozoru za uređivanje sadržaja.

Registracija Moguća - Ova opcija vam omogućava da globalno odredite da li će posjetitelji vaših stranica imati mogućnost registracije za korisnički račun. Ako odaberete "Da", Obrazac za prijavu uključivati će rečenicu Nemate korisnički račun? Kreirajte ga ovdje. Ako odaberete "Ne", korisnicima neće biti omogućena registracija.

Aktivacija Novih Korisnika - Ako odaberete "Da", korisnicima će se slati aktivacijski link na njihovu e-mail adresu. Oni se neće moći prijaviti na stranice sve dok ne kliknu na aktivacijski link.  Ako odaberete "Ne", korisnici će se moći odmah prijaviti, bez aktivacije.

Jedinstvena E-mail Adresa - Odredite da li želite spriječiti registraciju sa duplikatima e-mail adresa. Ova opcija, u kombinaciji s aktivacijom korisnika, onemogućava da se korisnik prijavi više puta koristeći istu e-mail adresu.

Debugiranje - Ova opcija omogućava vam da pogledate error (pogreška) poruke koje stvara php instalacija vaših stranica. Ovo može biti korisno ako imate problema, te za obaviještavanje Sistemskog Administratora ili Web hosta o pogreškama. Obavijesti o pogreškama mogu se postaviti pod Globalna Konfiguracija>Server, a one mogu biti kao što slijedi: Predefinirane, Nikakve, Jednostavne, Maksimalne.

WYSIWYG Editor - Odaberite kojeg od instaliranih tekst editora želite koristiti prilikom uređivanja sadržaja.


Duljina liste - Odaberite standardnu duljinu popisa u administrativnom sučelju (Back-end). ZAPAMTITE, ako ste prethodno posjetili stranicu sa nekim popisom, promjena ove postavke u Globalnoj Konfiguraciji neće biti odmah vidljiva. Međutim, postavka koju ovdje odredite, primjenjivati će se prilikom vaše slijedeće prijave.


Favicon - Ovdje određujete ikonu koja se u nekim pretraživačima pojavljuje uz naslov i/ili adresu vaših stranica.  Standardna Joomla ikona za Favicon je uobičajeni Joomla logotip.  Ako želite da se prikazuje neka druga ikona, morate napraviti njen upload i zamjeniti Joomla ikonu sa njom.  Zatim upišite adresu nove ikone.


Lokalizacija

Jezik -  Odaberite standardni jezik koji će se koristiti na vašim stranicama.  Ako taj jezik nije engleski jezik, morate instalirati jezičnu datoteku koristeći Instalacijski izbornik u Back-endu.

Admin Jezik -  Odaberite jezik koji će se koristiti u administrativnom sučelju. Ako to nije engleski jezik, morate instalirati jezičnu datoteku, opet putem Instalacijskog izbornika u Back-endu.

Vremenski Pomak - Ova opcija postavlja vremenski pomak između vašeg servera i GMT (Greenwich Mean Time - UK). Odaberite vremenski pomak sa padajućeg popisa. 

Oznaka Države - Upišite lokaciju vaših web stranica.  Na primjer, en_GB je postavka/oznaka za UK, hr_HR za Hrvatsku.

 

Sadržaj

Naslov kao Link - Odaberite 'Da', ako želite da naslovi vaših sadržaja budu linkovi.  Odaberite 'Ne', i tekstovni link 'Opširnije...' prikazivati će se ispod uvodnog teksta.


Opširnije - Link: Odaberite "Da" da bi ste prikazali riječ "Opširnije" na kraju "Uvodnog teksta" vaših sadržaja.


Ocjenjivanje Sadržaja - Ova opcija omogućava ocjenjivanje sadržaja.  Odaberite 'Da', pa će se prikazivati 'traka sa zvjezdicama' za svaki sadržaj, kao i obrazac za ocjenjivanje. NAPOMENA: Obrazac za ocjenjivanje neće se prikazivati za članke u 'Blog' popisima, a traka sa zvjezdicama prikazivati će se samo za sadržaje sa Uvodnim tekstom.

Ime Autora - Odaberite "Da", za prikazivanje imena autora sadržaja prilikom prikazivanja sadržaja.


Datum i Vrijeme Nastanka - Odaberite "Da", za prikazivanje datuma i vremena nastanka sadržaja prilikom prikazivanja sadržaja.

Datum i Vrijeme Izmjene - Odaberite "Da", za prikazivanje datuma i vremena izmjena sadržaja, prilikom prikazivanja sadržaja.


Hitovi - Odaberite "Da", za prikazivanje broja posjeta koje je članak/sadržaj imao.


PDF Ikona - Odaberite "Da", za prikazivanje ikone za PDF kreiranje uz sadržaje koji se prikazuju u Front-endu.
NAPOMENA:  Ikona se neće prikazivati ako vaš media direktorij nije otvoren za izmjene/writable.

Ispis Ikona -   Odaberite "Da", za prikazivanje ikone za verziju sadržaja prikladnu za ispis uz sadržaje koji se prikazuju u Front-endu.

Email Ikona -  Odaberite "Da", za prikazivanje ikone za email slanje sadržaja prijateljima, prilikom prikazivanja sadržaja u Front-endu.


Ikone - Odaberite "Da", ako želite da linkovi za Email/Ispis/PDF budu ikone a ne tekst.

Lista stranica - Odaberite "Da", za prikazivanje navigacijske tablice sadržaja za sadržaj sa više stranica. Da bi ste kreirali prijelom stranice u vašem sadržaju, morate umetnite Mambot za prijelom stranice putem editora, svaki put kada želite primjeniti prijelom stranice.

Natrag-Dugme -  Odaberite "Da",  da bi ste prikazali navigacijsko dugme "Natrag" na svakoj stranici, kako bi ste olakšali korisnicima da se kreću kroz vaše stranice.

Navigacija kroz Sadržaj - Odaberite "Da", za objavljivanje linkova   'Slijedeća' i 'Prethodna' (stranica) prilikom pregledavanja sadržaja unutar kategorije ili prilikom kretanja među stranicama sadržaja koji se sastoji od više stranica.

 

Baza

Upozorenje:  Ovo su vrlo važne postavke. Ako ste vi sami instalirali vaše Joomla Web stranice, nemojte mjenjati ove postavke.

Host - Upišite 'localhost'. jer to je uobičajeno ime Hosta

MySQL Korisničko Ime - Uredite, ako je to potrebno, korisničko ime za pristup vašoj Joomla bazi podataka.

MySQL Baza - Uredite, ako je to potrebno, naziv baze podataka koju koristi vaša Joomla instalacija.

MySQL Database Prefiks -Uredite, ako je to potrebno, prefiks koji se koristi za podatke u vašoj Joomla bazi podataka. Standardni prefiks je "`jos__".

Upozorenje:  NEMOJTE MJENJATI OVAJ PREFIKS, OSIM AKO NE KORISTITE BAZU PODATAKA KOJA IMA TABLICE SA PREFIKSOM KOJEG OVDJE UPISUJETE!!


Server

Ove stavke definirane su tijekom instalacije, ne možete ih mjenjati na ovoj stranici.

Apsolutna Putanja -  Ovo je informacija o direktoriju kojeg Joomla koristi na vašem serveru.

Aktivni Site - Ovo je apsolutni URL (web adresa) vaše Joomla instalacije.

Tajna Riječ - Ovo je riječ koja je jedinstvena za svaku Joomla instalaciju. Koristi se za sigurnosne funkcije.

GZIP Kompresija - Odaberite "Da", da bi ste dozvolili vašem serveru da pretraživaču šalje komprimirane podatke, ako to vaš server podržava. Ovo može značajno skratiti vrijeme učitavanja vaših stranica za posjetitelje.

Trajanje Prijave - Upišite broj sekundi za vrijeme tijekom kojeg će Administratorsko sučelje biti aktivno, prije pokretanja automatske odjave. Nakon automatske odjave, Administrator će se morati ponovno prijaviti, koristeći ispravno korisničko ime i šifru. 

NAPOMENA: Ako uređujete sadržaj, ali niste spremili svoje promjene tijekom vremena kojeg ste ovdje odredili, biti će te automatski odjavljeni. 

Obavijesti o Greškama - Ako ste omogućili ovu opciju na stranici za Postavke, onda sa padajućeg popisa odaberite željeni stupanj obaviještavanja.
Opcije su Predefinirane, Nikakve, Jednostavne i Maksimalne.

  • Predefinirane -  Uključuje standardne Obavijesti o greškama koje su definirane u php.ini na serveru.
  • Nikakve - Isključuje Obavijesti o greškama.
  • Jednostavne -  Uključuje jednostavne opcije obaviještavanja o greškama koristeći slijedeće opcije: error_reporting (E_ERROR|E_WARNING|E_PARSE)
  •  Maksimalne -  Uključuje maksimalni nivo obavještavanja koristeći slijedeće opcije: error_reporting (E_ALL)

Kreiranje Datoteka - Standardni postupak je da datoteke nastale instalacijom komponenti, modula i mambota naslijeđuju standardne dozvole servera. Ako odaberete "CHMOD novih datoteka", onda možete premostiti dozvole servera.

Kreiranje Direktorija - Kao i kod datoteka, novi direktoriji obično naslijeđuju standardne dozvole servera. Odaberite "CHMOD novih direktorija" za premošćivanje dozvola servera.


Meta

Globalni Meta Opis -  Upišite opis vaših web stranica. Ovaj opis koristi se za tražilice. Možete ograničiti ovaj opis na oko 20 riječi, ovisno o tražilici koja je vaš cilj. Opis neka bude sažet i neka odgovara sadržaju vaših web stranica. U opis možete uvrstiti neke od ključnih riječi i ključnih fraza. Kako neke tražilice čitaju samo oko 20-tak riječi, ovdje možete dodati jednu ili dvije rečenice. Pazite da ključni opis vaših stranica bude u prvih 20 riječi.

Globalne Meta Ključne Riječi - Smatra se da je optimalan broj znakova za ključne riječi između 300 i 500. Nemojte učestalo ponavljati riječi i odvojite ih ili zarezom ili razmakom, ili grupirajte dvije ili tri riječi zajedno. Takav primjer ključnih riječi bio bi 'Joomla Open Source'.

Koristi Title Meta Tag - Prikazuje Title meta tag u izvornom kodu prilikom prikazivanja sadržaja.

Koristi Author Meta Tag - Prikazuje Author meta tag u izvornom kodu prilikom prikazivanja sadržaja.

NAPOMENA: Opis i ključne riječi utječu na indeksiranje vaših stranica u tražilicama. Neke tražilice potpuno ignoriraju Meta opise i ključne riječi. Ako su vam visoko mjesto u tražilicama i posjeti putem tražilica vrlo važni, trebali bi ste malo istražiti pitanje optimizacije web stranica za tražilice.

 

eMail

Mailer - Odaberite koji mailer želite koristiti: PHP mail funkcija, Sendmail ili SMTP Server.

eMail Pošiljatelja - Odaberite koja će se email adresa prikazivati kao email pošiljatelja.

Ime Pošiljatelja - Odaberite koje ime će se prikazivati kao ime pošiljatelja.

Sendmail Putanja - Ovo je direktorij Mail servera.

SMTP Autorizacija - Odaberite "Da" ako vaš host zahtijeva SMTP provjeru autentičnosti.

SMTP Korisničko Ime - Ako je potrebna provjera autentičnosti i ako ste to potvrdili u opciji iznad, upišite vaše korisničko ime.

SMTP Šifra - Ako je potrebna provjera autentičnosti i ako ste to potvrdili u opciji iznad, upišite svoju šifru.

SMTP Host - Ovaj host obično je localhost, ali možda to trebate provjeriti sa vašim hostom.

 

Cache:

Caching - Odaberite "Da" da bi ste dozvolili caching nekih Joomla elemenata. Ovo će poboljšati učinkovitost vaših stranica.

Cache Direktorij - Ovo je mapa ili direktorij u kojeg će se pohraniti cache datoteke. Ta mapa ili direktorij moraju biti otvoreni za izmjene kako bi se ovaj caching uspješno primjenio. Kontaktirajte vašeg Web Mastera ako imate bilo kakvih problema.

Cache Trajanje  - Uredite najduži period za pohranu cache datoteke, prije njenog osviježavanja (izraženo u sekundama).

 

Statistika:

Statistika - Odaberite 'Da', kako bi ste omogućili prikupljanje statističkih podataka o pretraživačima i posjetiteljima, na temelju postavki u stranici za Sadržaj. Ako je ova opcija postavljena na 'Ne', ovi statistički podaci neće se prikupljati. Ako vaše stranice imaju problema sa kašnjenjem/odgodom prilikom prvog posjeta korisnika vašim stranicama, trebali bi ste ovu opciju postaviti na 'Ne'.

Evidencija Hitova po Datumu - Odaberite "Da" za omogućavanje dnevnih evidentiranja posjeta sadržajima. Trenutno ne postoje ugrađene metode analiziranja koje bi doprinijele ovoj opciji.
Upozorenje: Ovaj postupak će s vremenom prikupiti ogromne količine podataka, provjerite da li na vašem serveru ima prostora za pohranu ovih podataka. 

Evidencija traženih riječi - Odaberite "Da" za omogućavanje evidentiranja traženog teksta, kojeg je korisnik upisao tijekom pretraživanja. Ovakvo evidentiranje pomaže podešavanju vaših web stranica, daje vam uvid u što korisnici traže i kako to traže. Analiza je omogućena pod Konfiguracija->Statistika->Traženi Tekst.

 

SEO:

URL Format Pogodan za Tražilice:  Ovo mjenja način na koji su prikazani linkovi i optimizira ih, kako bi tražilice imale veći pristup vašim stranicama. Ova opcija dostupna je samo za stranice koje imaju hosting na Apache serverima.  Odaberite 'Da' kako bi ste omogućili Joomla da kreira URL pogodan za tražilice, umjesto uobičajeno generiranih URL-a. Ako koristite ovu opciju, morate preimenovati vašu htaccess.txt datoteku u .htaccess.

Dinamični Naslovi Stranica -  Odaberite "Da" da bi naslovi stranica (koji se pojavljuju na vrhu korisnikovog pretraživača) bili isti kao i naslov stranice koju gledaju. Ovo također pomaže tražilicama.

NAPOMENA:  Morate 'Spremiti' vaše izmjene konfiguracije, nakon što ste završili sa njima, tako što će te kliknuti na ikonu 'Spremi' na alatnoj traci.


 

 

Zadnja Promjena ( Utorak, 24 Listopad 2006 )