Upravljanje Izbornicima
Joomla "Izbornici" su grupe navigacijskih linkova za sekcije, kategorije, sadržaje, komponente ili vanjske stranice. Ovi linkovi zovu se 'Izborničke Stavke'.

Svaki izbornik mora imati ime za internu Joomla identifikaciju.
Izbornik će biti vidljiv na vašim stranicama samo ako je objavljen mod_mainmenu modul koji ga povezuje sa odredištem linkova.  Jedan izbornik može imati višestruke mod_mainmmenu module.

Ikone Alata:

Novo - Kliknite na ovu ikonu za kreiranje novog Izbornika. Otvoriti će se prozor "Detalji Izbornika".  Upišite naziv Izbornika. To je ime izbornika kojeg Joomla koristi za njegovu identifikaciju.  Mora biti jedinstveno.  Ne preporuča se korištenje razmaka u samom imenu. Na primjer, u svrhu Joomla identifikacije, naziv Korisničkog Izbornika je "usermenu" a za Glavni Izbornik "mainmenu". 

Zatim upišite Naslov Modula koji će biti automatski kreiran nakon što spremite ovaj novi izbornik. To je također i naziv imenika koji će se pojavljivati na vašim stranicama ako odlučite objaviti naziv modula. Ova se postavka može mjenjati prilikom uređivanja modula.  U slučaju opisanom iznad, to su "Korisnički Izbornik" i "Glavni Izbornik". Kliknite na ikonu "Spremi". Vaš novi izbornik pojaviti će se u popisu izbornika u Upravljanju Izbornicima.

Pomoć: Korisnički Izbornik

Pomoć: Glavni Izbornik / Naslovnica

Uredi - Označite kružić pored izbornika kojeg želite urediti pa kliknite na "Uredi". Otvoriti će se stranica za uređivanje.

Kopiraj - Označite kružić pored naziva izbornika kojeg želite kopirati pa kliknite na "Kopiraj" ikonu. Kreirati će se duplikat izbornika. Možete kopirati bilo koji od izbornika. Postupak kopiranja kreirati će novi Naziv Izbornika koji će sadržati iste izborničke stavke kao i izbornik kojeg ste kopirali, te koji će imati odgovarajući novi modul izbornika.

Otvoriti će se stranica "Kopiranje Izbornika" koja će prikazati iste opcije kao i stranica za Kreiranje Novog Izbornika. Pokazati će ime novog izbornika i popis izborničkih stavki u imeniku kojeg kopirate. Ispunite polja kao i na stranici "Novi Izbornik".

Izbriši - Označite kružić pored naziva izbornika kojeg želite izbrisati pa kliknite na ikonu "Izbriši". Na taj način će te izbrisati odabrani izbornik. Otvoriti će se stranica "Brisanje Izbornika : naziv-izbornika". Ona prikazuje module (mod_mainmenu module koji su povezani sa ovim izbornikom) i izborničke stavke koje će se izbrisati. Kliknite na ikonu Izbriši koja je okružena točkastom linijom. Doći će do brisanja ovog izbornika, svih izborničkih stavki i SVIH modula povezanih s njime. Javascript upozorenje će vam dati mogućnost odabira između "OK" ili "Cancel" opcija za brisanje.
NAPOMENA: Izbrisani izbornik ne možete vratiti iz Upravljanja Smećem!


Stupci:
Nazivi stupaca daju informacije o slijedećim funkcijama :

Naziv Izbornika - Kliknite na naziv da bi ga uredili. Ovaj naziv može biti standardni naziv za izbornik ili naziv kojeg ste mu vi sami dali.

Izbornik - Za uređivanje izborničkih stavki izbornika kliknite na ikonu "Uredi" ili idite u "Izbornici->odabrani-izbornik". Stranica "Upravljanje Izbornikom [odabrani-izbornik]" prikazati će popis svih izborničkih stavki povezanih sa ovim izbornikom.

#Objavljeno -  Broj objavljenih izborničkih stavki.

#Neobjavljeno - Broj neobjavljenih izborničkih stavki.

#Smeće - Broj izborničkih stavki u Smeću.

#Modula - Broj menu modula povezanih sa nazivom izbornika.

------ ------ -------

 

Zadnja Promjena ( utorak, 06 lipnja 2006 )