Sekcija Ispis E-mail
Prijevod: Tanja   

--

Izbornička stavka Sekcija kreira link koji će prikazati popis kategorija u odabranoj sekciji. Može se prikazati i broj sadržaja u kategoriji pored naziva kategorije. Nakon odabira linka za Kategoriju, prikazati će se tablica sa popisom sadržaja u određenoj kategoriji sekcije.

Detalji:
Naslov : Upišite naslov izborničke stavke kako će se prikazivati u izborniku vaših stranica. Ako ostavite prazno, automatski će se koristiti ime Sekcije.

Sekcija: Sa popisa odaberite jednu od objavljenih sekcija. Popis je identičan popisu u Sadržaj -> Sekcije.

Otvori u : Ovdje možete odabrati između 3 opcije. 'Istom prozoru' otvara link u istom prozoru u kojem se na taj link klikne, 'Novom prozoru' otvara link u potpuno novom prozoru, 'Novom prozoru bez navigacije' otvara link u pop-up prozoru u kojem nema navigacije već samo scroll bars/kliznu traku koja omogućava mjenjanje veličine prozora.

Roditelj : Odaberite 'Top' ako želite da se vaš novi link nalazi na nivou primarne navigacije. Možete ovaj link staviti i pod neku izborničku stavku izbornika, kao pod-stavku, tako što će te tu izborničku stavku odabrati kao Roditelja.

Redoslijed: Joomla uvijek dodaje nove izborničke stavke na posljednje mjesto izbornika. Redoslijed možete mjenjati naknadno, prilikom uređivanja izbornika. Na padajućem popisu odaberite izborničku stavku nakon koje će se prikazivati vaša nova stavka.

Pristupni Nivo: Određuje tko će imati pristup ovom sadržaju.

Objavljeno: Određuje da li će izbornička stavka biti objavljena ili ne. Prema standardnim postavkama, nova izbornička stavka uvijek je objavljena.

Parametri:
Ikona: Omogućava vam da odaberete ikonu koja će se prikazivati sa lijeve ili desne strane izborničke stavke. Ikona mora biti pohranjena u direktorij /images/stories. Nadalje, da bi se ikona prikazivala, parametar 'Izborničke Ikone' u Moduli -> Moduli -> [naziv-izbornika] treba biti postavljen na opciju 'Da'.

Naslov Sekcije: Prikaži/Sakrij naslov sekcije.

CSS Sufiks: Omogućava vam kreiranje posebnog stila stranica. Sufiks kojeg upišete automatski će se dodati CSS klasama za ovu stranicu.

Natrag dugme: Određuje da li će se prikazivati ili sakriti tekst link "Natrag" koji se pojavljuje na dnu stranice, a koji vraća korisnike na prethodno posjećenu stranicu. Padajući popis omogućava vam odabir opcije 'Globalno' koja određuje da će se koristiti postavke koje ste definirali u Globalnoj Konfiguraciji stranica('Sakrij' ili 'Prikaži').

Redoslijed: Kontrolira redoslijed kategorija na stranici sa Sekcijom. U padajućem popisu možete odabrati jedan od slijedećih načina:

  • Primarni: Slaže kategorije prema redoslijedu postavljenom u Upravljanju Kategorijama (Sadržaj -> Kategorije)
  • Naslov (A-Z): Slaže kategorije po abecednom redu
  • Naslov (Z-A): Slaže kategorije po obrnutom abecednom redu
  • Po redu unosa: Slaže kategorije prema redoslijedu određenom u Upravljanju Kategorijama (Sadržaj -> Kategorije)

Lista Kategorija: Prikaži/Sakrij popis kategorija na stranici za popis kategorija unutar sekcije.

Prazne Kategorije u Sekciji: Prikaži/Sakrij prazne kategorije na stranici za popis kategorija unutar sekcije.

Opis: Prikaži/Sakrij opis svake kategorije. Opis se prikazuje ispod naslova kategorije.

Slika u opisu: Prikaži/Sakrij slike u opisu kategorija.

Ostale Kategorije: Prikaži/Sakrij listu ostalih kategorija pri pregledu kategorije.

Prazne Kategorije: Prikaži/Sakrij prazne kategorije, bez objavljenih sadržaja.

# Elemenata: Prikaži/Sakrij broj sadržaja u svakoj kategoriji.

Opis Kategorije: Prikaži/Sakrij opis svake kategorije. Opisi kategorija definirani su na stranicama za Kategorije, koje su dostupne u Upravljanju Kategorijama (Sadržaj -> Kategorije).

Format Datuma: Određuje format za datume za sadržaje koji će se objaviti na stranici za sekciju. (Vidite Administratorski priručnik za detaljne informacije).

Datum: Prikaži/Sakrij stupac koji prikazuje datume sadržaja. Možete koristiti postavke Globalne Konfiguracije (Konfiguracija -> Globalna Konfiguracija) tako što će te odabrati opciju Globalno ili možete zaobići Globalnu Konfiguraciju (samo za ove stranice) tako što će te odabrati opciju Ne ili Da.

Autor: Prikaži/Sakrij stupac sa imenima autora. Možete koristiti postavke Globalne Konfiguracije (Konfiguracija -> Globalna Konfiguracija) tako što će te odabrati opciju Globalno ili možete zaobići Globalnu Konfiguraciju (samo za ove stranice) tako što će te odabrati opciju Ne ili Da.

Hitova: Prikaži/Sakrij stupac koji prikazuje broj posjeta za svaki sadržaj. Možete koristiti postavke Globalne Konfiguracije (Konfiguracija -> Globalna Konfiguracija) tako što će te odabrati opciju Globalno ili možete zaobići Globalnu Konfiguraciju (samo za ove stranice) tako što će te odabrati opciju Ne ili Da.

Naslovi Stupaca: Prikaži/Sakrij stupac koji prikazuje naslove stupaca u tabličnom prikazivanju.

Navigacijska Traka: Prikaži/Sakrij navigacijsku traku koja prikazuje linkove za druge stranice sadržaja za Kategoriju (npr. << Početna < Prethodna 1 2 Slijedeća > Posljednja >> ).

Odabir Sortiranja: Prikaži/Sakrij padajući izbornik uz pomoć kojeg korisnici mogu birati način sortiranja elemenata na stranici (Vidi Administratorski priručnik za više informacija). Promjene koje korisnici naprave neće utjecati na prikazivanje stranica drugim korisnicima.

Odabir Broja Elemenata: Prikaži/Sakrij padajući izbornik pomoću kojeg korisnici mogu mijenjati broj prikazanih elemenata (detalji ispod).

Prikazano Sadržaja: Određuje standardni broj elemenata koji će se prikazati u padajućem padajućem izborniku.

Filter: Prikaži/Sakrij Filter polje.

Filter Polje: Kontrolira na koje polje se odnosi filter. Opcije su Autor (Autor sadržaja), Naslov (Naslov sadržaja) i Hitova (broj posjeta sadržaja).

Zadnja Promjena ( ponedjeljak, 22 svibnja 2006 )
 
[ Natrag ]